Chuyện Nàng Tô Thị – Trần Kim Bằng (bản PDF)

Ca khúc được cảm hứng từ lần đi thăm vùng núi đá Joshua Tree – National Park thuộc tiều bang California. Nghe nhạc phẩm này ở đây: https://soundcloud.com/tkb-276302317/sets/tr-n-kim-b-ngs-music , và download PDF ở đây :

Theo dõi thêm về chuyến đi thăm vùng núi đá Joshua Tree và câu truyện phóng tác “Núi Bóng Ma”, TKB. ờ link sau:

Chuyện Nàng Tô Thị – Trần Kim Bằng

About Trần Kim Bằng

Life is beatiful.
This entry was posted in Activities, Ca từ (Lyric), Events, Sáng Tác Mới, Sử Nhạc, Tình ca, Trần Kim Bằng and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.